Emjay.nu
Om olja

1900-talet – Avslutning

februari 23, 2016 11:35 by Admin
I många decennier kunde de industrialiserade länderna enkelt och billigt importera olja från länder i mellanöstern men på 70-talet förändrades detta. Det var en mängd olika konflikter som stod bakom denna förändring och en kris var på gång. Det var en protest mot staten Israel som gjorde att många länder slutade leverera olja till Europa och sedan hade de oljeproducerade länderna startat en kartell sinsemellan för att försöka driva upp priserna. Det är denna kartell som idag går under namnet OPEC. På grund av denna oljekris började andra länder leta efter olja på andra håll. Man borrade och hittade olja i Nordsjön. Man började även tänka på andra möjliga former för att framställa energi såsom vattenkraft. Jag tror att denna krisen var startskottet på utvecklingen som gjorde att länder började mer och mer tänka på förnybar energi. Detta är självklart positivt. Idag flödar oljan på som vanligt men vi måste tänka på att den förr eller senare kommer att ta slut.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

1900-talet – Del 2

februari 22, 2016 11:34 by Admin
USA hade redan tidigt på 1900-talet visat att de är ett land att räkna med när det gällde produktion av Olja. USA var landet som även hade kommit längst med att hitta olika användningsområden för oljan och detta gjorde att de var det land som överlägset förbrukade mest olja. USA hade de stora oljebolagen som kunde försörja behovet från sin befolkning. USA hade fram till 60-talet enbart producerat olja i sitt eget land och i Mexiko. Fram till 1960-talet var USA självförsörjande det vill säga att de själva producerade tillräckligt mycket olja för sin befolkning. Detta ändrades under 60-talet till att befolkning förbrukade mer olja än USA själva kunde producera. Det var nu som USA började bli mer och mer beroende av oljan från mellanöstern. Storbritannien och Frankrike hade tidigare redan kolonier i oljerika länder så de klarade sig utmärkt. Detta ändrades i och med andra världskrigets slut när det flesta kolonierna utropade självständighet.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

1900-talet – Del 1

februari 21, 2016 11:34 by Admin
Oljans historia har alltid varit väldigt blodig och som jag skrivit tidigare så har oljan skapat eller eldat på flera krig. Det var under första världskriget som verkligen efterfrågan på oljan tog fart. På den tiden fanns det tillräckligt mycket olja för att täcka behovet som fanns. På 1920-talet började bilar levereras till den stora massan och då ökade efterfrågan ytterligare på oljan eller rättare sagt bensinen. Det var aldrig någon brist på olja så det var inga problem att den stora massan började använda oljan i stor utsträckning. Senare kom andra världskriget och i och med att vi hade mer avancerade maskiner som gick på olja så var behovet under detta krig enormt. Igen det var inga större problem utan oljan kunde användas av alla parterna i denna konflikt. Oljan hade befäst sin position som en av de viktigaste råvarorna i vårt samhälle och det är den fortfarande idag.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

1800-talet

februari 20, 2016 11:34 by Admin
Det var under detta århundrade som oljan verkligen blev viktigt. Det var under detta århundrade som industrirevolutionen skedde och alla letade efter något slags bränsle för sina maskiner. Oljan sågs som perfekt eftersom oljan var billig och på den tiden ansågs även oljan som rent. Det var när fotogenet uppfanns som människor på allvar började borra efter olja. Det var James Young som uppfann fotogenet på 1850-talet. Man hittade väldigt många oljekällor men de var väldigt små och kunde inte täcka all den efterfråga som fanns efter oljan nu. Den första lyckade oljeborrningen skedde i Tyskland 1850 men upptäckten som var tillräckligt stor för att täcka efterfrågan var en borrning i Pennsylvania, USA. Nu kunde man distribuera fotogen till den stora massan. Det var även under 1800-talet som bensin uppfanns. Bensinen var den viktigaste upptäckten men man fann väldigt många andra användningsområden för oljan på 1800-talet.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Den tidiga historian – Del 2

februari 19, 2016 11:33 by Admin
Det skulle egentligen bara bli ett inlägg om den tidiga historian men det får bli två stycken. Som jag skrev i förra inlägget så var det kineserna som började använda oljan på 300-talet och redan på 900-talet hade människan byggt sin första rörledning för att transportera oljan. I takt med att annan utveckling gick framåt så kunde vi börja använda oljan till andra ändamål än att utvinna salt från havsvatten. Vi började använda oljan som en del av asfalt samt så började oljan användas som tätningsmedel för båtar och kläder. Man använda även oljan som bränsle för facklor. Hela tiden kom människa på fler användningsområden för oljan och på 13 och 1400-talet började man använda oljan inom medicinen. Så ganska snabbt kom människan på väldigt många användningsområden för oljan men det var inte som så att människan inte hade klarat sig utan oljan som det är idag.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Den tidiga historian – Del 1

februari 18, 2016 11:31 by Admin
Vi har i tusentals år känt till att råoljan existerade. Vi visste inte bara vad dess fulla potentional var. Hade den första människan som fann oljan vetat att vi kunde flyga med hjälp av denna mörka illaluktande smörja så hade han förmodligen skrattat en hel del. Det var faktiskt Kina som började med att borra efter råolja och detta började de göra på 300-talet. På den tiden använda man oljan för att framställa salt av saltvatten. Detta kan tyckas konstigt men på den tiden fanns det inte så många olika användningsområden för oljan. Man brände oljan för att på det visset får bort vattnet och bara ha kvar saltet. Redan på 900-talet byggde man rör för att frakta oljan till den valda destinationen. De första oljeledningarna fanns alltså redan på 900-talet och det är väldigt imponerande tycker jag. Vi har egentligen inte kommit så mycket längre eftersom många länder bygger rörledningar idag för att i framtiden kunna frakta sin olja snabbt och enkelt.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Oljans historia

februari 17, 2016 11:31 by Admin
Nu har jag skrivit lite om vad olja är för något och vad man kan använda oljan till. Jag kommer komma tillbaka till detta framöver men jag kommer nu koncentrera mig på att skriva lite om oljans historia. Oljan har en väldigt intressant historia och kallas av många för det svarta guldet. Många menar att oljan är grunden till många krig och konflikter runt om i vår värld och detta stämmer alldeles säkert. Eftersom vi är så beroende av oljan så försöker alltid många att få makt över oljan och detta kan skapa konflikter. Tänk bara om oljan skulle ta slut imorgon, det skulle bli katastrof. Vi är till och med väldigt beroende av hur mycket oljan kostar. Oljepriset går upp bara om någon ledning brister eller om två länder diplomatiskt bråkar lite med varandra. Nog om politiken och i nästa inlägg kommer jag börja skriva lite mer om oljans historia.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Oljans användningsområden

februari 16, 2016 11:30 by Admin
Oljan har väldigt många arbetsområden. Många förknippar bara oljan med bensin och diverse fordon och självklart förbrukar våra bilar en väldig stor del av oljan men lång ifrån all produktion av olja är till för våra fordon. Man måste förändra oljan på olika sätt i raffinaderier för att få fram oljan som används till ett specifikt ändamål. Som exempel på olika sorters oljor/petroleum som produceras i raffinaderier är gasol, bensin, flygbränsle, diesel och villaolja, tunga eldningsoljor och asfalt. Många använder även olja för att framställe energi. Detta sätt kritiseras ofta för att vara ett dyrt och ej miljövänligt sätt att producera el på. Tyvärr så är många länder tvungna att använda olja för detta ändamål. Olja kan också användas för medicinska ändamål. Idag skulle världen inte kunna fungera utan en ständig tillgång på olja men många försöker att komma ifrån sitt beroende av olja.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS

Vad är olja?

februari 15, 2016 11:30 by Admin
Egentligen borde jag använda namnet petroleum men olja går lika bra. Det är en mörk flytande vätska som vanligtvis förekommer i berggrunden. Denna mörka vätska är en blandning av hundratals olika kolväten och skapas av växter och djur som inte riktigt hinner att förmultna. Det låter väll inte så avancerat. Man kan väll skapa oljan i någon fabrik och slippa importera den från krigshärjade länder. Problemet är att processen att skapa olja tar 100.000-tals år. Det är möjligt att vi i framtiden kan skapa oljan på kemisk väg men idag verkar ingen tala om detta och det brukar innebära att det inte är möjligt. Alla är överens om att vi förr eller senare inte kommer ha någon olja kvar på jorden. Forskare har kommit fram till att jorden enbart producerar 1% av den sammanlagda oljemängden som vi förbrukar. Detta innebär att oljan förr eller senare kommer ta slut.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taggar:
Kategorier:
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | RSS